Stichting en vereniging Scouting zoeken vrijwilligers!

De vereniging zorgt voor het reilen en zeilen bij de speltakken en leiding. Er is een bestuur en besluiten worden genomen bij de algemene ledenvergaderingen. De stichting is er voor het onderhoud van de gebouwen, verhuur en alles wat er verder nog bij komt kijken. Ook hier is een bestuur. Zij nemen zelfstandig besluiten maar leggen grote zaken voor aan de algemene ledenvergadering van de vereniging.

Openstaande vacatures

Penningmeester

De penningmeester zit in het bestuur van de vereniging en van de stichting. Door je bezig te houden met de financiƫn krijg je te maken met alles wat er binnen scouting speelt en met de mensen die zich hiermee bezig houden. Je vraagt subsidie aan bij de gemeente en nieuwe bankpassen voor de speltakken. Je zorgt dat de contributie geind wordt, speltakken beschikken over geld en denkt mee over de nieuwbouw van de nieuwe loods. Uiteraard stel je ook de begroting en de jaarrekening op. Een leuke en afwisselende functie. Tijdsinvestering is gemiddeld 3-4 uur per week.

Groepsbegeleider

De groepsbegeleider is de begeleider en coach van de leidingteams als het gaat om het reilen en zeilen van de speltakken, bijvoorbeeld als het gaat om de bezetting. De groepsbegeleider houdt zich bezig met de werving van nieuwe leiding en de bezetting van de teams, maar is er ook om de relaties met de leidinggevenden in goede banen te leiden en in te grijpen als er zaken niet lekker lopen. De groepsbegeleider zit in het groepsbestuur, als 'vertegenwoordiging' van de teams en onderhoudt de contacten tussen het bestuur, de praktijkbegeleider en de leidingteams. Uiteraard werkt de groepsbegeleider nauw samen met de praktijkbegeleider.

Kascontrolecommissie

2x per jaar wordt de inzet van de kascontrolecommissie gevraagd. In januari is dit de controle van de jaarrekening van de stichting en in september de controle van de jaarrekening van de vereniging. De leden worden jaarlijks benoemd door de algemene ledenvergadering van de vereniging. Tijdsinvestering is 2x per jaar een avond en de voorbereiding hiervan.

Fondsenwerving

Scouting wil de contributie van leden zo laag mogelijk houden. Er zijn wel extra inkomsten door de verhuur van gebouwen maar alle extra inkomsten zijn welkom. We zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt om actief fondsen te werven voor bijvoorbeeld een nieuw gebouw of een activiteit van scouting. Je kunt lid worden van het bestuur van scouting en dan praat je ook mee ( en beslis mee) over de zaken die spelen maar je kunt je ook alleen met fondsenwerving bezig houden!

Contact

Mocht u na het lezen van bovenstaande vacatures zich geroepen voelen om tot een van deze functies te betreden, neem dan contact op!

Logo Scouting Nederland
De Dr. A.E. Hermansgroep is onderdeel van de Scouting Regio Utrechtse Heuvelrug en Scouting Nederland.